Doplňujúce informácie

Pri rezervácii pobytu on-line cez www.kupele-skleneteplice.sk získate 5% zľavu z ceny pobytu. Žiadne zľavy však nie je možné kombinovať. V prípade predčasného ukončenia pobytu bez objektívnych príčin, bude klientovi účtovaná cena za celý pobyt, bez nároku na vyplatenie za každý nevyčerpaný deň pobytu.

Ceny sú uvádzané v Eurách. Ceny sú kalkulované za 1osoba/noc. Cena je vrátane plnej penzie, raňajky formou švédskych stolov, obedy a večere – výber z 5 druhov jedál. V prípade záujmu o polpenziu sa z ceny pobytového balíka odpočíta suma vo výške 2,- €. Všetky pobytové balíčky obsahujú plnú penziu, avšak pobyt vždy začína večerou a končí raňajkami.  Neskorší príchod je potrebné nahlásiť vopred na recepcii kúpeľov. V prípade záujmu je možné objednať si obed v deň príchodu a na deň odchodu v hodnote 10 €/os priamo na recepcii kúpeľov, minimálne deň vopred. Balíčky ako náhradu stravy NEPOSKYTUJEME a to ani v prípade skoršieho ukončenia ličebného pobytu. V prípade, že klient potrebuje zabezpečiť dietnu stravu, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na recepcii ešte pred príchodom na pobyt, pričom akákoľvek dieta bude akceptovaná iba na základe lekárskeho potvrdenia. Doplatok za diétnu stravuje stanovený vo výške 3 €/os/deň.

Nevyužitie lekárskej konzultácie klientom sa nenahrádza.

V prípade, že klient obdrží darčekový poukaz na liečebný pobyt alebo liečebné procedúry, je povinný tento poukaz využiť do jedného roka, inak sa poukaz stáva NEPLATNÝM.

Ceny obsahujú nulovú DPH a môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych predpisov a zákonov stanovujúcich sadzbu o DPH. Zmena cien je vyhradená prevádzkovateľom. V cene nie je zahrnutá daň za ubytovanie vo výške 1,- €/os/noc, ktorú sú kúpele povinné odvádzať obci zo zákona. Daň za ubytovanie klient uhradí priamo na recepcii kúpeľov pri nástupe na pobyt. Platba za pobyt pri príchode je možná v hotovosti alebo platobnou kartou: VISA, Master Card, Mestro. Procedúry v rámci pobytových balíkov určuje lekár podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.

Vstup do Jaskynného parného kúpeľa, do kúpeľa Márie Terézie a tiež do Banského termálneho kúpeľa je povolený deťom len v sprievode rodičov, prípadne inej poverenej zodpovednej osoby.
Vstup do Kúpeľa Márie Terézie je povolený deťom od 8 rokov , do Jaskynného parného kúpeľa deťom nad 12 rokov, do Banského termálneho kúpeľa deťom od 3 rokov.
Všetky voľnopredajné procedúry si klienti môžu zakúpiť na hlavnej recepcii v kúpeľnom dome Goethe alebo na recepcii KD Relax Thermal.

Vernostné zľavy, permanentky

Chodievate do Liečebných termálnych kúpeľov, a.s. Sklené Teplice pravidelne?
Ak ste našimi vernými klientmi, ponúkame Vám nasledovné vernostné zľavy a bonusy.

Vernostné zľavy sú odstupňované nasledovne :
Počet ošetrovacích dní :

 • 0 - 61              0,- € / deň pobytu
 • 61 – 120          3,- € / deň pobytu
 • 121 – 200        5,- € / deň pobytu
 • 200 a viac       7,- € / deň pobytu

Permanentka na zakúpenie procedúr:

 • nominálna hodnota 30 € bonus 10 €
 • nominálna hodnota 50 € bonus 15 €
 • nominálna hodnota 70 € bonus 20 €
 • nominálna hodnota 100 € bonus 30 €
 • nominálna hodnota 150 € bonus 35 €
 • nominálna hodnota 300 € bonus 70 €

Vernostné zľavy sa priznávajú klientom-samoplatcom, ktorí priamo u nás opakovane od 01. 01. 2011 objednávajú pobyty (nie cez cestovné kancelárie alebo zdravotné poisťovne). Pre klientov VšZP , a.s., ktorí majú nad 65 rokov sa priznáva vernostná zľava 10% a pre klientov poisťovne Dôvera a Union nad 65 rokov 6% pri Liečebnom pobyte Kúpele na skúšku.  Pre ubytovaných klientov ponúkame možnosť dokúpenia voľnopredajných procedúr s 15% zľavou na všetky procedúry okrem procedúr, ktoré sú len na lekársky predpis. Spoločnosť Liečebné termálne kúpele, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky poskytovania vernostného programu, ako ja právo upraviť ceny počas roka.

Poplatky, príplatky a zálohy

Deti:

 • 0 - 3 roky zdarma, bez nároku na lôžko.
 • 3 - 12 rokov na prístelke 50% zľava z pobytu, bez liečebných procedúr.
 • 3 – 12 rokov na pevnom lôžku 30% zľava z celkovej ceny pobytu, bez liečebných procedúr.

Storno poplatky pred začiatkom pobytu:

 • 30 a viac dní 25% z ceny pobytu
 • 11 až 29 dní 50% z ceny pobytu
 • 10 a menej dní 100% z ceny pobytu

Príplatky:

 • za neobsadené lôžko 30% z ceny pobytu
 • za neobsadené lôžko na bunkovej izbe 30% z ceny pobytu
 • za neobsadenú druhú bunku 30% z ceny pobytu za celú bunku
 • prístelka zľava 30% z ceny pobytu
 • strata kľúča 15 €
 • vratná záloha za ovládač brány pri KD Mateja Bela, GD Goethe a Mária Terézia 20 €
 • vratná záloha za kľúč od parkoviska pri letnej terase 10 €
 • vratná záloha za trezor 30 €
 • detská postieľka 5 €/noc
 • zmena načasovania procedúr z podnetu klienta na mieste 1 € / procedúru
 • zmena načasovania procedúr z podnetu klienta na mieste* 1 € / procedúru
 • výmena izby z podnetu klienta bez objektívnych dôvodov na mieste 15 €
 • jednorázový poplatok za zapožičanie županov 5 €/1 župan/pobyt
 • jednorázový poplatok za rezerváciu vybranej konkrétnej izby 20 €/os
 • poplatok za stratu uteráku 5,- €

* neplatí v prípade ak chce klient využiť fakultatívne výlety, prípadne iné aktivity poskytované kúpeľmi

Chcete byť informovaní o dianí a akciách v našich kúpeľoch?

Sociálne siete

Buďte s nami v spojení