Kúpalisko

TERMÁLNE KÚPALISKO SKLENÉ TEPLICE
OTVORENIE 18.6.2021
OTVÁRACIE HODINY PRE ROK 2021
MESIAC PREVÁDZKOVÉ HODINY
Jún 12:00 - 18:00
Júl - August 09:00 - 18:00
September 12:00 - 18:00
CENNÍK VSTUPOV PLATNÝ PRE ROK 2021
Júl - August, Pondelok - Nedeľa

Celodenná

vstupenka

Dospelý - nad 18 rokov 8.00 €
Mládež - od 12 do 18 rokov 6.00 €
Dieťa - od 3 do 12 rokov 5.00 €
Dieťa - do 3 rokov zdarma
Senior - nad 60 rokov 6.00 €
ZŤP a ZŤP/S, doprovod 6.00 €
Krátkodobé opustenie
kúpaliska
Návratka 1.00 €
Júl - August, Pondelok - Nedeľa

Vstupenka po

14:00 hod.

Dospelý - nad 18 rokov 6.00 €
Mládež - od 12 do 18 rokov 4.00 €
Dieťa - od 3 do 12 rokov 3.00 €
Dieťa - do 3 rokov zdarma
Senior - nad 60 rokov 4.00 €
ZŤP a ZŤP/S, doprovod 4.00 €

Zapožičanie

Lehátko 2.00 €
Úschodná skrinka 2.00 €
Poplatok za stratu kľuča 5.00 €
Jún - September, Pondelok - Nedeľa

Celodenná

vstupenka

Dospelý - nad 18 rokov 6.00 €
Mládež - od 12 do 18 rokov 4.00 €
Dieťa - od 3 do 12 rokov 3.00 €
Dieťa - do 3 rokov zdarma
Senior - nad 60 rokov 4.00 €
ZŤP a ZŤP/S, doprovod 4.00 €

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otvráracích hodín v prípade nepriaznivého počasia alebo iných objektívnych príčin.

Návštevníci sú povinní opustiť bazény 30 minút pred ukončeným prevádzkovej doby.

Obyvatelia obce Sklené Teplice sú pri vstupe povinní preukázať sa dokladom totožnosti.

Deti do 15 rokov majú povolení vstup len v doprovode osoby staršej ako 15 rokov, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti. 

You want to know the news?

Social media

Be connected