Liečebný pobyt SENIOR

  • Objednať
Kúpeľný dom

Izba
1-lôžko

Izba bez
balkona
2-lôžko

Izba s
balkónom
2-lôžko

1 lôžko na
bunkovej
izbe

Komfort izba
2-lôžko

Apartmán
Goethe6155x526063
Relax Thermal57495244xx
Alžbetax48x435355
Mateja Bela60545552x62
Mária Terézia3028302731x

 

Poznámka:
Podmienkou využitia pobytu je vek nad 55 rokov jednej osoby z dvojice.
Pri nástupe je nutné predložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára. 

Ceny za pobyt sú vypočítané v € na osobu a noc.
V cene nie je započítaná daňa za ubytovenie vo výške 1,- €/os/deň

View products by sport
Chcete byť informovaní o dianí a akciách v našich kúpeľoch?

Sociálne siete

Buďte s nami v spojení